Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk terapisinde ailenin öyküsü alınır. Çocuk oyun yoluyla gözlenir, başvuru sebebi, aile öyküsü ve çocuk gözleminin sonucunda çocuğa yapılması gerekli test varsa yapılır. 

Ergen terapisinde ilk görüşme aile ile sonrası tüm görüşmeler ergen ile yapılır.