Warning: Undefined array key "options" in /home/u767420141/domains/cagev.org/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

BCEPK | 1. Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikolojisi Kongresi

24 –21-23 Ağustos 2020 Online |

Değerli Meslektaşlarımız,

1.Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongresi 

Bildiğiniz üzere ülkemiz ve dünyamız Covid-19 ile mücadelede. Hepimiz bir yandan kendimizi ve sevdiklerimizi koruma çabasındayken diğer yandan da güncel gelişmelerle yeni yaşam tarzımıza ayak uydurmaya çalışıyoruz.

Yeni yaşam tarzımızın bizi getirdiği noktada, 1.Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongresi’ni 21-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında onlineolarak gerçekleştirmeye karar verdik.

Dili Türkçe ve İngilizce olacak olan kongremizin, bebek çocuk ve ergen psikoloji ve psikiyatrisi alanında çalışan tüm meslektaşlarımıza hitap edebilmesi açısından konusunu geniş tuttuk ve temasını “Bebek Çocuk ve Ergenlerle Klinik Çalışmalarda Aileler” olarak belirledik. 

Her geçen gün değişen ve gelişen çağımızda sadece aile yapıları, çocuklara davranış biçimleri değil aynı zamanda çocukların psikolojik ya da psikiyatrik sorunsallarında da farklılık görmeye başladık. Tüm bunları alanımızın sahip olduğu geniş ekoller üzerinden düşünebilmek, tartışabilmek üzere sizleri kongremize davet ediyoruz.

Kongre düzenleme kurulu adına,

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı

Kurullar

Başkan

Hazım Tamer DODURKA, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

Eş Başkan

Elif Erol, İstanbul Rumeli Üniversitesi, ÇAGEV Başkanı

Düzenleme Kurulu

Ceylan Daş, İstanbul Rumeli Üniversitesi

Ercan Kocayörük, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Ömer Faruk Şimşek, İstanbul Rumeli Üniversitesi

Elif Erol, İstanbul Rumeli Üniversitesi, ÇAGEV Başkanı

Özgür Atlas, ÇAGEV Başkan Yardımcısı

Özge Buran Köse, ÇAGEV Genel Sekreter

Bilim Kurulu

Ayda Büyükşahin Sunal, Ankara Üniversitesi

 Ayşen GÜRE, Ankara Üniversitesi

 Ayten Zara, Bilgi Üniversitesi

 Bengi Pirim Düşgör, İstanbul Üniversitesi

 Bianca Lechevalier, Caen Üniversitesi

 Ceylan Daş, İstanbul Rumeli Üniversitesi

 Diğdem Siyez, Dokuz Eylül Üniversitesi

 Elizabeth Steed, University of Colorado

 Ferzan Curun, Maltepe Üniversitesi 

 Hadiye Küçükkaragöz, Dokuz Eylül Üniversitesi

 Hans Koot, Vrije University

 İbrahim Diken, Anadolu Üniversitesi

 Katherine McCarthy, The Trauma Center of JRI

 Levent Küey, Bilgi Üniversitesi

 Nebi Sümer, Sabancı Üniversitesi

 Neslihan Zabcı, Maltepe Üniversitesi

 Nilhan Sezgin, Ankara Üniversitesi

 Tevfika İkiz Tunaboylu, İstanbul Üniversitesi

 Ümran Korkmazlar, EMDR-TR Çocuk & Ergen Komite Başkanı

 Victoria Noguerol, Autonoma University

Konu Başlıkları :

 • Anne- Bebek terapileri
 • Çocuk terapileri
 • Ergen terapileri
 • Terapideki anne, baba, aile
 • Terapiye okul etkisi
 • Terapiye fiziksel hastalıkların etkisi
 • Kanserli çocuk ve ailesi
 • Psikosomatik ve çocuk
 • Gelişimsel patolojilerdeki aileler
 • Ailedeki ruhsal hastalıkların çocuğa etkisi
 • Ailedeki kayıpların çocuğa etkisi
 • Evlat edinilen çocuklar ve aileleri
 • Okul öncesi kuruma başlayan çocuklarda psikolojik sorunlar
 • İlköğretime hazırlık ve sorunsallar
 • Media, çocuk, aile
 • Bağımlılıkların aile ekseni
 • Ergenlik çatışmalarında ailenin rolü
 • Aile tutumlarının davranışsal ve duygusal meselelere etkisi
 • Perinatal gelişim ve sorunları
 • Zor doğumlarda anne bebek ilişkisi
 • Zor hamileliklerde anne bebek ilişkisi
 • Anne bebek bağlanması
 • Travma ve çocuk
 • Terapide ailenin konumlanışı, defanslar
 • Ölçüm araçları

Tüm Bilgiler İçin : https://bcepk.com