29-30-31 Ekim 2021  Online

2. Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongresi

https://bcepk.com/bcepk-2021

 

 

Kongre Ana Tema : “Travma”
Çocukluk travmaları
Toplumsal travmaların çocuklara etkisi
Mültecilerin psikolojisi 
Göçmenlerin psikolojisi
Pandemide çocuklar
Ebeveyn kayıpları
Doğum travmaları
İstismar ve Çocuk İhmalleri
Evlat edinilmiş çocuklar
Kurum çocukları
Deprem travması
Sel travması
Kanserli ebeveynler ve çocuklar
Boşanmanın travmatik etkileri
Ayrılıklar
Ebeveyn travmalarının nesiller arası aktarımı
Kronik hastalığa sahip çocuklar 
Terk edilmiş çocuklar