Gelişim Tarama Projesi

ÇAGEV’in özel gereksinimli çocukların, 0-9 arasındaki çocuklara yönelik gelişim durumlarını değerlendirmek, onları sağlıklı şekilde yönlendirmek, gerekli eğitsel-terapötik olanaklardan yararlanmasını sağlamak  ve onların gelişimlerine yönelik bir program oluşturmak amacıyla her yıl düzenli olarak ücretsiz taramayla gerçekleştirdiği projedir.