Gelişim Tarama Projesi

ÇAGEV’in özel gereksinimli çocukların, 0-9 arasındaki çocuklara yönelik gelişim durumlarını değerlendirmek, onları sağlıklı şekilde yönlendirmek, gerekli eğitsel-terapötik olanaklardan yararlanmasını sağlamak ve onların gelişimlerine yönelik bir program oluşturmak amacıyla her yıl düzenli olarak ücretsiz taramayla gerçekleştirdiği projedir.

Vakfımız tarafından gerçekleştirilen Gelişim Tarama Projesi kapsamında yapılan araştırma sonucunu, Bilimsel Makale olarak 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı Eğitim Kongresi ile sunduk.