Gelişim Testleri

Vakfımız çocukların gelişimine yönelik çeşitli gelişmsel test-ölçek gibi araçlar geliştirmeyi öncelikli hedefleri arasına koyduğundan alanındaki uzmanlarıyla gerek projelerle gerekse çeşitli çalışmalarda gelişimi ölçen uygulamalar yapmaya çalışmaktadır.

Öyleki; 0-9 yaş çocukların gelişim durumlarını değerlendirmek, özel eğitim gerektiren çocukları tespit etmek, gelişimlerinin desteklenebilmesi için ailelerini en doğru kanala yönlendirerek gerekli eğitsel-terapötik olanaklardan yararlanmasını sağlamak ve onların gelişimlerine yönelik bir program oluşturmak amacıyla tasarladığımız gelişim tarama projede şimdiye kadar yaklaşık 8.000 çocuk ve ailesine ulaşılmıştır.