2012 yılında bireysel olarak gerçekleştirdiğimiz gönüllü çalışmalarımızı bir dernek çatısı altında sürdürmeye karar vermemiz sonucu Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Derneği‘ni (ÇAGEDER), 2014 yılında da vakfımızı (ÇAGEV) kurduk.

Amacımız sağlıklı nesillerin oluşabilmesi için sağlıklı çocukların yetişmesinde ailelere ve çocuklara psikolojik ve pedagojik olarak yardımcı olmaktır.

Çalışma alanlarımızı aile ve çocukla ilgili proje yazımı, desteği, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, kurumsal eğitimler, seminerler ve grup çalışmaları oluşturmaktadır.

“Mesleki yetkinliğimizle ilgili bize iletilen sosyal sorumluluk taleplerini dil, din, ırk ayırt etmeksizin desteklemekteyiz.”