Çagev Adresi

İstanbul, Türkiye

ÇAGEV Email

cagevakfi@gmail.com

Çalışma alanlarımızı psikolojik danışmanlık, özel eğitim, kurumsal eğitimler, seminerler ve grup çalışmaları oluşturmaktadır. Mesleki yetkinliğimizle ilgili bize iletilen sosyal sorumluluk taleplerini dil, din, ırk ayırt etmeksizin desteklemekteyiz.

ÇAGEV Email

cagevakfi@gmail.com