Yaratıcı Drama Çalışmaları

Yaratıcı Drama çalışmasıyla yetişkinlerin iletişim becerilerini güçlendirme, kendilerini ifade edebilme, hayal güçlerini kullanarak sorun çözebilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Her ay, 15 kişilik katılımcı gruplarıyla gerçekleşen etkinlikler 1 tam günü kapsar.